Rozliczenia CIS

Każda firma budowlana, zatrudniająca podwykonawców, zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii, jest zobowiązana do przestrzegania brytyskich przepisów budowlanych (Consturction Industry Scheme), które narzucają na nią pewne wymogi. Aby zaoszczędzić Państwu i Państwa firmie czas i trud zmagania się z gąszczem przepisów, oferujemy Waszej firmie profesjonalną i kompleksową obsułgę księgową w tym zakresie, która obejmuje:

– rejestracja firmy jako kontraktor – sprawnie i szybko zarejestrujemy Waszą firmę jako Building Contractor – darmowo rejestrujemy wszystkie firmy, które po zarejestrowaniu będziemy prowadzić.

– rozliczenia CIS podwykonawców – firmy budowlane mające podwykonawców mają obowiązek pobierania i odprowadzania do urzędu podatkowego zaliczki na podatek dochodowy w imieniu swoich podwykonawców, co wymaga wykonywania comiesięcznych rozliczeń (Contractors Returns). Należy mieć na uwadze, że Brytyjski urząd podatkowy za jakiekolwiek opóźnienia nakłada kary finansowe(minimum 100 funtów). Dzięki naszej usłudze będziesz miał pewność że twoja firma profesjonalnie i bez żadnych opóźnień wywiąże się ze swoich zobowiązań.

– wykonywanie płatności – ze względu na wygodę naszy klientów wykonujemy również płatności należnego w dany miesiącu podatku, co pozwala zaoszczędzić Twój jakże cenny czas.

– weryfikacja podwykonawców – zgodnie z nowymi przepisami CIS, które weszły w życie w dniu 06.04.2007, każdy Kontractor jest zobowiązany sprawdzić w urzędzie podatkowym status każedgo podwykonawcy z którym zamierza współpracować. Wymaga to stałego kontaktu z brytyjskim urzędem podatkowym, co jest zadaniem nie tylko czasochłonnym ale i wymagającym cierpliwości. My w sprawny i szybki sposób pomożemy Twojej firmie w weryfikacji podwykonawców i kontaktach z urzędem podatkowym.