Rezydentury

Rejestracja WRS – Od 1 Maja 2004 r. obywatele nowych krajów członkowskich UE (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Słowacja, Węgry, Czechy) pracujących w Zjednoczonym Królestwie podlegają obowiązkowi rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme, WRS). Program ten obejmuje te osoby, które zamierzają podjąć jakąkolwiek formę zatrudnienia (nie ważne czy na pół czy na pełny etat oraz czy pracę tymczasową czy stałą) w Zjednoczonym Królestwie przez okres ponad jednego miesiąca. Rejestracja powinna nastapić w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy i jest konieczna w przypadku ubiegania się o rezydenturę i zasiłki.

Rezydentury (Residence Permit) – to potwierdzenie prawa do przebywania i podejmowania pracy na obszarze Wielkiej Brytanii. Wyróżnia się 2 rodzaje rezydentur dla obywateli krajów należących do Uni Europejskiej:
-rezydentura tymczasowa – temporary residence permit (Registration Certificate EEA1), przyznawana na okres maksymalnie 5 lat;
-rezydentura stała – permanent residence (Indefinite Leave EEC2), czyli prawo do dożywotniego pobytu.

Paszport brytyjski– pomagamy ze złożeniem aplikacji o Brytyjski paszport. Majac potwierdzenie przebywania od conajmniej 5-ciu lat na terytorium Wielkiej Brytanii  prawdopoodobnie masz możliwość ubiegania sie o ten dokument.

Jako obywatele kraju należęcego do Unii Europejskiej, automatyczne nabywamy prawo do przebywania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii i nie mamy obowiązku ubiegania się o Rezydenture ani o Brytyjski paszport. Pomimo tego, fakt posiadania rezydentury może nam pomóc w przyszłości w następujących sprawach np.

– kupnie nieruchomości w Wielkiej Brytanii,

– uniknięciu podwójnego opodatkowania , gdyż Residence Permit jest potwierdzeniem stałego pobytu danej osoby w Wielkiej Brytanii, a w swym założeniu podwójne opodatkowanie dotyczy tylko obywateli polskich tymczasowo przebywających w Wielkiej Brytanii, natomiast nie dotyczy osób na stałe osiedlonych, czyli mający potwierdzenie stałego pobytu.

– wyjazdu do Stanów Zjednoczonych