Zasiłki

– Child Benefit – aby starać się o przyznanie Państwa dziecku Child Benefit muszą być spełnione dwa podstawowe wymogi: -muszą Państwo być zarejestrowani w HMR&C (brytyjski urząd podatkowy) jako samozatrudnieni (self-employed) lub być zatrudnionym przez firmę a co się z tym wiąże posiadać National Insurance Number (numer ubezpieczenia) oraz – posiadać dziecko w wieku do 16 lat (lub do 19 lat w przypadku gdy się uczy w systemie dziennym)

– Child Tax Credit – Jest to dodatkowa zapomoga na dziecko dla rodzin o niskich dochodach,o którą można się starać wówczas, gdy wspólny dochód małżonków nie przekroczy 55,000 funtów. Wymagania są praktycznie te same jak w przypadku Child Benefit- należy posiadać dziecko do 16-ego roku życia (lub do 19 gdy wciąż się uczy) oraz mieć wyrobiony National Insurance Number.
– Working Tax Credit – Jest to zasiłek dla osób/ rodzin o niskich dochodach, który przyznawany jest dla: – osoby samotnej powyżej 25-ego roku życia, pracującej przynajmniej 30 godzin tygodniowo, której dochód nie przekroczy 12,800 funtów w roku lub małżeństwa, którego dochód wspólny nie przekroczy 17,000 funtów (każdy z partnerów musi pracowć po conajmniej 30 godzin tygodniowo i mieć ukończone 25 lat).